Aktualności
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 20Wszystkich: 32756

Strona główna

     W ciągu pierwszych pięciu lat życia człowieka, rozwija się około 50% zdolności uczenia się. Następne 30% rozwija się do 8 roku życia.
Cała wiedza zdobyta w późniejszym okresie życia dziecka będzie oparta na fundamencie zbudowanym w pierwszych latach.
Nasze działania opieramy na najlepszych programach edukacyjnych, rozwijających naturalne zdolności dziecka, jego inteligencję i zdolności uczenia się.

W naszej pracy stosujemy:

 • kinezjologię edukacyjną,
 • bajkoterapię,
 • grupowe zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia techniczne,
 • zajęcia muzyczne.


Realizujemy swoją misję poprzez:

 • monitorowanie i stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, społecznego i umysłowego wychowanka;
 • kształcenie uniwersalnych umiejętności, odpowiednio do fazy rozwoju dziecka;
 • konstruktywną współpracę z rodziną (jedność celów i zadań);
 • propagowanie zabawy, jako główną formę aktywności dziecka przedszkolnego, jej niezależny i twórczy charakter;
 • pomoc dzieciom w stworzeniu przez nie pozytywnego obrazu samego siebie (w tym szacunku dla siebie i innych) oraz w zrozumieniu i szanowaniu tych, którzy różnią się rasą, kulturą i sytuacją ekonomiczną
 • wspieranie aktywnych form współdziałania roli wychowawczej rodziców;
 • udział w promowaniu opieki zdrowotnej, uwzględniającej wczesne wykrycie grup ryzyka zdrowotnego i społecznego.