Aktualności
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 20Wszystkich: 32756

Ramowy rozkład dnia

7:00-8:30

Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych.
Ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.

8:30-9:00

Przygotowanie do śniadania.

9:00-9:30

Śniadanie.
Czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:30-11:30

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze.
Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

11:30-12:00

Obiad.
Czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

12:30-14:30

Poobiedni odpoczynek.

14:30-15:00

Przygotowanie do podwieczorku.

15:00-15:30

Podwieczorek.
Czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku.

15:30-17:00

Zabawy integracyjne.
Gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe.